Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porslinsfabriken: Konflikter och konflikthantering

Skapad 2019-03-14 09:03 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Pedagogik
Konflikter - vad är det? Hur fungerar konflikter och hur löser vi dem?

Innehåll

Moment: Konflikter och konflikthantering

Ämne: Kommunikation

Syfte:

Öka kunskapen om konflikter och konflikthantering, och ge verktyg för konflikthantering.

Mål:

Att kunna definiera konflikter, kunna se/förstå olika konflikter och konfliktnivåer, veta vad som krävs för att lösa konflikter och kunna använda strategier för konfliktlösning.

Metod:

Gruppövningar, genomgångar, läsa i boken, lektionsövningar, lektionsinlämningar, case-metodik.

Uppgift:

Du väljer om du vill:

 1. Diskutera och problematisera befintligt case Porslinsfabriken eller
 2. skapa, diskutera och problematisera ett eget case på ungefär motsvarande komplexitetsnivå.

 

Om du diskuterar och problematiserar caset Porslinsfabriken (1) ska du:

 • Beskriva och förklara konflikten, och diskutera fram en god lösning av den med hjälp kapitel 4 och 5 i boken, extramaterial (konflikttrappan, Thomas-Kihlman-modellen), samt föreläsningen ”Har du konflikter eller har konflikterna dig” av Patrik Gröndahl (youtube). Där finns kunskap om grupper, konflikter och konflikthantering,(använd kunskap om gruppers kommunikativa utveckling, Glasls konflikttrappa, abc-triangeln, Thomas-Kilmann-modellen, Non-violent Communication, Intressebaserad konfliktlösning).
 • Redovisa skriftligt (500 – 900 ord).
 • Användbara ord som hjälp: grupp, gruppmedlem, ledare, grupputvecklingsnivå, aktiv, passiv, drivande, delaktig, avståndstagande, konflikt, konfliktsyn, konfliktnivå, konfliktbeteende, diagnos, strategi, konflikthantering.

Om du vill skapa ett eget case (2) behöver du förutom lösningen (se ovan) beskriva situationen, personerna och själva konfliktförloppet (+300 – 600 ord förutom lösningen).

Använd den kunskap och de verktyg som finns i

 

Redovisningsform:

Enskild inlämningsuppgift.

Tidplan:

ons  22/1   Genomgång moment, case. Vad är en konflikt - definition.

ons  29/1   Olika typer av konflikter. ABC-triangeln. Boken s. 77-83.

tors  29/1   Harmonisyn/konfliktsyn. Jobba mot caset. Boken s. 84-85.

ons  5/2     Konflikttrappan, genomgång. Boken s. 83-84. 

tors  6/2     Konflikttrappan. Jobba mot caset. Konfliktlösning boken s. 86-88.

ons  12/2   Konfliktbeteende, Thomas-Kilmann-modellen. 

tors  13/2   Konfliktlösning, nonviolent communication. Boken s. 89-91.

tors  5/3     Konflikter och konfliktlösning. Föreläsning Youtube, anteckna.

ons  11/3   Konflikter och konfliktlösning. Föreläsning Youtube forts. Anteckna. Intressebaserad konflikthantering.

tors  12/3   Konflikter och konfliktlösning. Jobba mot caset.

ons  18/3   Skriv på inlämning.

tors  19/3  Skriv på inlämning.

Inlämning:

Fredag 20/3 22.00 i Unikum

Uppgifter

 • Kom: inlämning färdigt case 30/3

 • Kom: utkast 2 Case 19/3

 • Kom: utkast 1 Case 18/3

 • Kommunikation: föreläsningsanteckningar 2

 • KonflFöreläsning

 • Kommunikation: föreläsningsanteckningar 1

 • Sen inlämning Case Porslinsfab. (kom.)

Matriser

Ped
Konflikthantering

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav 1:1
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Kunskapskrav 1:2
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Kunskapskrav 2
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Kunskapskrav 4:1
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen.
Kunskapskrav 4:2
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: