Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård- och omsorgsarbete 2

Skapad 2019-03-14 10:33 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Vård och omsorg
Hej och Välkommen till kursen Vård- och omsorgsarbete 2. I denna kurs kommer du få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom vård och omsorgsområdet. Du lär dig mer om hälso- och sjukvårdsuppgifter samt vård och omsorg i människans olika situationer och olika diagnoser. Fokus på en helhetssyn med människans olika behov i den situation hen befinner sig i. I kursen får du också kunskap om vilka lagar och bestämmelser som gäller, samt olika ansvarsområden inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.

Innehåll

Här får Du en överblick av kursen genom centralt innehåll, kurslitteratur, bra länkar för denna kurs, tidsplan/schema.

Mer ingående information ligger under varje examinationsuppgift och i lärloggarna

Länk till Tidsplan/schema

 

Skolverket. Ämne: Vård och omsorg

 

Ljudfil till Vård- och omsorgsarbete 2, andra upplagan, så kan du få åtkomst till dem genom att klicka på bifogade länk .

 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/158

 

Länkar som kommer användas i kursen

Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/ 

Vårdhandboken https://www.vardhandboken.se/

Arbetsmiljöverket  l http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course91/template.htm

SKL Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

 

Ansvarig lärare för kursen:

Birgitta Svanström Henningson

mejladress: birgitta.svanstrom-henningson@norrtalje.se

Tel: 0176-746 06 (Nås säkrast via E-post)

 

 

Uppgifter

 • Uppgifter för F-prövning

 • Webbutbildning - repetition arbetsmiljö

 • Studieuppgift 4 - delegering och arbetsmiljö

 • Studieuppgift 3 - diskussionsuppgift till innedagen 25/9

 • Examinationsuppgift 2 Vård- och omsorg 2

 • Studieuppgift 2

 • Studieuppgift 1

 • Tester i vårdhandboken

 • Fråga till MAS

 • Examinationsuppgift 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Vår  -
 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
  Vår  -
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
  Vår  -
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
  Vår  -
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
  Vår  -
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
  Vår  -
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
  Vår  -
 • Självbestämmande och integritet.
  Vår  -
 • Rapportering och dokumentation.
  Vår  -
 • Biståndsbedömning och vårdplanering.
  Vår  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
  Vår  -
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
  Vår  -
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.
  Vår  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede
  Vår  A
 • Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven utförligt vård och omsorg i livets slutskede
  Vår  C
 • Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård och omsorg i livets slutskede.
  Vår  E
 • Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
  Vår  A
 • Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
  Vår  C
 • Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
  Vår  E
 • I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
  Vår  A
 • I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
  Vår  C
 • I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
  Vår  E
 • Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
  Vår  A
 • Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
  Vår  C
 • Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
  Vår  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vår  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vår  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vår  E

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat alla kunskaper på minst nivå E
E
D
Övervägande av kunskaperna på nivå C är uppfyllda
C
B
Övervägande av kunskaperna på nivå A är uppfyllda
A
1. Kunskaper om teorier inom vård och omsorg.
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  A
Har ännu inte redogjort för teorier inom vård och omsorg på minst E-nivå.
Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg.
Övervägande av kunskaperna på nivå C är uppfyllda
Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg.
Övervägande av kunskaperna på nivå A är uppfyllda
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg.
4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  A
Har ännu inte beskrivit vård och omsorg i livets slutskede på minst E-nivå.
Eleven beskriver översiktligt vård och omsorg i livets slutskede.
Eleven beskriver utförligt vård och omsorg i livets slutskede.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede
5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen.
 • Vår  E
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  C
 • Vår  A
 • Vår  A
Har ännu inte visat förmågan att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen på minst E-nivå
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven utvärderar med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven utvärderar med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  A
Har ännu inte visat förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
7. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  A
Har ännu inte visat förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
8. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  A
Eleven har ännu inte visat kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö på minst E-nivå.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.
Eleven har ännu inte visat kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden, på mindt E-nivå..
Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: