Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning/ Återbruk

Skapad 2019-03-14 13:53 i Vinbergsskolan Falkenberg
Hållbar utveckling
Grundskola 1 – 2 Samhällskunskap
Under några veckor kommer vi arbeta med temat återbruk och hållbar utveckling. Eleverna kommer att få skapa av skräp och lära sig om återvinning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Syftet med temat är att eleverna ska få kunskap om hur vi påverkar våran omvärld  genom hur vi lever och att det sätter spår i planeten på olika sätt och hur vi genom återvinning och återbruk kan ta tillvara på saker som vi annars bara tror är skräp.

Nyckelfråga

Hur kan jag påverka så att våran jord mår bättre?

Mål 

 • Få förståelse för hur saker kan återvinnas och användas igen
 • Använda gamla saker för att skapa någonting nytt
 • Hur vårt sätt att leva idag har påverkan på jorden

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Det finns ett behov av att få en större förståelse för vart saker och ting kommer ifrån och vara rädda om det material vi har. Det finns även ett intresse där många elever gillar att skapa saker och denna gång har vi tänkt att koppla skapande processen till ett hållbart skapande där vi använder oss av gamla saker som får bli något nytt.

Utvärderingen 

Hur?

Vi gör en mindmap där eleverna i början av temat får berätta vad de vet om återvinning och skräp. I slutet av temat gör vi samma sak och ser om vad vi lärt oss något om återvinning.

Genom observationer vid olika aktiviteter

Vad?

Förståelse för hur saker kan återvinnas

Problemlösningsförmåga 

 

Undervisning, arbetsformer och aktiviteter 

Vi kommer att skapa med hjälp av olika material som man annars slänger. 

Vi kommer att se på film som handlar om vart det vi slänger hamnar.

Vi kommer att anordna skräpstafett där eleverna får kombinera rörelse med sopsortering

Vi kommer tillsammans med eleverna försöka hitta lösningar på hur vi här på fritids kan bidra till en hållbarare utveckling

Vi kommer att delta i No litter day en skräpplockardag 

 Vi kommer att gå tipspromenad där frågorna handlar om återvinning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: