Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet - ljud

Skapad 2019-03-14 13:58 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F
Genom strukturerade språklekar kommer barnen lyssna efter olika ljud. Vi letar efter ett specifikt ljud i början samt slutet av ord. Vi utmanar även barnen att hitta ett specifikt ljud inuti ord.

Innehåll

1.      Nuläge.

Vilka är elevernas intressen just nu? Vilka förmågor ser vi att eleverna behöver och har intresse av att utveckla?

 

2.      Beskriv temat/projektområdet.

 

Genom strukturerade språklekar kommer barnen lyssna efter olika ljud. Vi letar efter ett specifikt ljud i början samt slutet av ord. Vi utmanar även barnen att hitta ett specifikt ljud inuti ord.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin idenititet, uttrycker känslor och tankar och får förståelse för hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett modernt samhälle.

Genom strukturerande språklekar kommer eleverna lyssna efter olika ljud. Eleverna kommer även att lyssna till olika instruktioner som läraren ger, dessa kan komma i flera led. Som uppgift får eleverna utföra dessa instruktioner.

Vi använder oss av olika bilder, spelar olika sorters språk spel och leker lekar med olika ljud. Vi letar efter saker som börjar och slutar på speciella ljud. Dessa lekar utför vi under morgonsamlingarna, språksamlingarna, utedagarna samt i den lärande leken.

 

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 

  • Syfte
  •  SvSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • Centralt innehåll
  •  Mu  1-3Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  •  Sv  1-3Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
  •  Lgr11  -Språk och kommunikation Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  •  Lgr11  -Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  •  Lgr11  -Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.

 

  •  Lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  •  

4.      Formulera mål.

Du får upptäcka att ord är uppbyggda av ljud. Du får träna dig på att känna igen ljuden i ord och att skilja på olika ljud. Du får höra vilket ljud ord börjar och slutar på .

Du får ta bort första eller sista ljudet i ord och göra nya ord.

 

5.      Arbetssätt och metod.

Vi ska skapa dagliga strukturerade och lustfyllda tillfällen för att leka in den språkliga medvetenheten. I lekens form tränas också barnens visuella och auditiva förmåga .

Du kommer öva på :

Att lyssna efter första ljudet

Att lyssna efter sista ljudet

Att markera och räkna ljud

Att ta bort och lägga till ljud

Att sätta ihop ljud

Att träna minnet med ljud

Arbetsmaterial

Konkret material

Bilder

Ramsor

Sånger

"Lattjolajbanlådan"

 

6.      Tidsplan.  

6-    8 veckor

 

fg

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: