Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Matte Borgen 4b Kapitel 7 Addition och subtraktion

Skapad 2019-03-14 14:21 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
Kapitel 7 När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna · Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000 · Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt · Tecknet för ”är lika med” · Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Innehåll

 

Pedagogisk planering – Åk 4, Kapitel 7: Addition och subtraktion

Lgr 11 Syfte

  • ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet”

Lgr 11 Centralt innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

·         Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

·         Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

·         Tecknet för ”är lika med”

·         Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 

 

 

 

vecka

 

 

sida

 

Räkna uppgifter

 

V

 

 

Introduktion

Ungefär hur mycket

Addition, uppställning

 

 

34-39

 

 

 

1,2,4,5,6,8,9,11,12,13

14, 16, 17, 18,19, 21,22,24

 

 

 

V.

 

 

Subtraktion

40-46

47

25, 26, 27, 28, 28, 29, 30,31, 33,34, 35, 37, 38, 40

Läxa: s.44

Diagnos 7

Blå eller röda sidor beroende på resultat.

 

 

 


Arbetssätt

 

  • Vi kommer att arbeta med materialet Matte Borgen 4b

  • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där det är viktigt att du är med och diskuterar tankesätt och lösningsmetoder.

  • Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.

  • Du gör praktiska övningar som är kopplade till de konkreta målen, t.ex. spel.

  • Efter avslutat kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller det blå) du ska arbeta vidare med.

  • Arbetet avslutas med en provräkning.

  • Du ska utföra diagnosen med godkänt resultat. Du ska delta i diskussioner och genomgångar med klassen.

 

 

 

Matris för ”Addition och subtraktion”

 

Du kan

Du kan

Du kan

Du kan

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: