Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema våren

Skapad 2019-03-14 22:17 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår. Barnen de plocka små sipporna glatt, rusar sen hem under rop och skratt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att kunna se likheter och skillnader i naturen
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 Så här ska vi arbeta...

tillsammans för att skapa kunskaper om vintern

 • Vara ute och titta efter vårtecken
 • Göra undersökningar om djuren och naturen på våren
 • Diskutera och göra jämförelser
 • Se faktafilmer och läsa faktaböcker
 • Skriva faktatext om en vårblomma
 • Lära oss om hur året är indelat i månader och vilka som är våra vårmånaderna
 • Lära oss om olika högtider som sker under våren
 • Fakta om grodan och dess livscykel

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

utvecklat din förmåga att:

 • se skillnader och likheter i naturen
 • förstå och använda olika begrepp
 • förklara grodans livscykel

Bedömning av svenskan finner ni under planeringen av faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO SvA
Årstiderna - våren

Osäker
Säker
Förmågan att analysera
Betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälp av frågor från vuxen, beskriva vad som händer under årstiden (natur, djur och väder) samt kan med stöttning förklara för- och nackdelar med årstiden.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer under årstiden (natur, djur och väder). Kan enkelt förklara för- och nackdelar med årstiden.
Begreppslig förmåga
Betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder några av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och förklarar årstiden.

Utvärdering

 • NO   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • SO   3   Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3   Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Osäker
Säker
Månaderna
Kan namnge årstidens månader..
Högtider
Kan berätta om olika högtider/traditioner vi firar och varför.
Natur
Har viss kännedom om vad som händer i naturen under årstiden.
Djur
Har viss kännedom om vad djur och fåglar gör under årstiden.
Livscykeln
Kan förklara grodans livscykel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: