Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2021 - Media, nordiska språk och minoritetsspråk

Skapad 2019-03-14 23:35 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
I dagens informationsmängd behöver vi kunna vara källkritiska och använda trovärdiga källor. Vi behöver även ha förståelse för olika språk.

Innehåll

Under våren kommer vi att arbeta med massmedia och källkritik. Vi kommer att titta på skillnaden mellan fakta och värdering, ganska källor och annonser. Vi kommer att skapa en egen annons där vi skriver en reflektion till om vilka fakta/värderingar som använts samt hur vi har beaktat intertextualitet. Avsnittet avslutas med en faktatext. Där gäller det att bara skriva fakta utan värderingar, att ha med källor under varje stycke samt skriva en bibliografi på slutet. 

I nästa del lär vi oss om Nordens språk; vad som kännetecknar dessa och hur allt började från början. Vi lär oss också om Sveriges fem minoritetsspråk. Vi lyssnar på SMS från Soppero som handlar om en flicka med en samisk mamma. Vi arbetar även med ordklasser och stavning. Detta avsnitt avslutas med två prov. 

Den detaljerade planeringen hittar du här https://docs.google.com/document/d/1UoxgNkms_vOZ608Ilo5IhdspcZbvkSSum2f_JRqLStE/edit

Alla dokument vi använder hittar du i Classroom.

Matriser

Sv SvA
Faktatext

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning och passar en faktatext, t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten har delvis tydlig struktur.
Texten har en struktur som passar en faktatext t.ex. att du använder rubrik, inledning med bakgrund och strukturerar texten med underrubriker.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en faktatext.
Din text är styckeindelad.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den, dvs. minst två sidor fakta och en separat sida med källförteckning samt använt fem källor.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext t.ex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: