👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Favoritmatematik 2B kapitel 3

Skapad 2019-03-15 08:11 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på talen 0-1000. Vi undersöker även hur människorna gjorde innan vi använde oss av siffror.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • jämföra talen inom talområdet 0-1000
 • förstå positionssystemet uppbyggnad och vilken talsort som ändras vid addition och subtraktion
 • göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-1000, både med och utan tiotalsövergång
 • skriva tal i utvecklad form, t ex 236 = 200+30+6
 • förstå nollans betydelse i talet
 • symboler för tal i några olika kulturer genom historien
 • positionens betydelse

Begrepp som du ska känna till:

 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • positionssystem

Undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi går igenom olika moment. Vi kommer att prata matematik och tillsammans lösa olika uppgifter.

Du kommer att lösa uppgifter enskilt, i par och i grupp. Du kommer få träna på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.

Vi kommer att arbeta i matteboken samt spela mattespel.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • din förmåga att använda begreppen på ett korrekt sätt
 • om du kan jämföra talen i talområdet 0-1000
 • om du förstår hur positionssystemet är uppbyggt
 • om du kan skriva tal i utvecklad form
 • om du förstår nollans betydelse
 • om du kan berätta något om symboler för olika tal i några kulturer genom historien.

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • diagnosen i matteboken
 • provet i häftet "Mitt lärande"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3