Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Så in i Norden...

Skapad 2019-03-15 10:12 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap Geografi
Vad har hänt med Holger och Mortensen sedan sist de reste runt i Sverige? Vad kommer de möta när de nu reser runt i de andra nordiska länderna? Vilka äventyr kommer de vara med om? Kommer de hitta den uråldriga skatten - det mytomspunna Gjallarhornet - innan "Den svarta solen" kommer åt det???

Innehåll

Utgångspunkt

Under åk 4 jobbade du med Sverige och därför kommer vi nu att jobba med Norden.

Du kommer i starten för arbetet att få rita en karta över Norden. Du kommer även att få skriva ner det du vet om de Nordiska länderna.

Konkretisering av målen

För att visa att du har godkända kunskaper ska du:

- kunna förklara vad som menas med natur- och kulturlandskap.

- kunna beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.

- kunna använda olika kartor, ex tematisk och topografisk karta.

- kunna placera ut några geografiska namn i Norden samt kunna beskriva och jämföra var de ligger och hur stora de är.

- använda geografiska ord och begrepp.

 

 

För att visa att du har mer än godkända kunskaper ska du:

- på ett utvecklat sätt kunna förklara vad som menas med natur- och kulturlandskap.

- på ett utvecklat sätt kunna beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.

- kunna använda olika kartor, ex tematisk och topografisk karta på ett bra sätt.

- kunna placera ut ett flertal geografiska namn i Norden samt kunna beskriva och jämföra var de ligger och hur stora de är.

- använda geografiska ord och begrepp på ett bra sätt.

 

 

Begreppen vi bl.a. kommer att arbeta med är:

väderstreck (söder, norr, öster och väster),

naturlandskap, kulturlandskap,

tematisk karta, topografisk karta,

hav, sjö, älv, å, bergskedja, stad,

 

 

Genomförande

Vi kommer att utgå från serien "Geografens testamente Norden". Utifrån den serien kommer vi sedan diskutera och arbeta med olika uppgifter. Vi kommer att använda olika kartor för att utläsa fakta och placera ut geografiska namn samt jämföra olika objekt.

 

Material 

Film: Serien "Geografens testamente Norden" och andra faktafilmer från sli.se.

Böcker och kopieringsunderlag: "Puls Norden", "Enkel geografi", "Upptäck geografi" m.fl.

Ipad: Materialet "Digilär"   

Anpassningar

Vi kommer att använda bildstöd till olika begrepp och du har möjlighet att lyssna på olika texter i materialet Digilär och genom Inläsningstjänst. 

Dokumentation och bedömning

Namngeografin kommer du att få testa av genom olika kartprov.

Du kommer också att få skapa en topografisk karta av ett av de nordiska länderna tillsammans med några klasskompisar. Du ska även få ta reda på fakta om landet. Allt ska redovisas i en pizzakartong. Du ska utifrån den kunna berätta och förklara om ditt land med hjälp av geografiska ord och begrepp.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: