Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2019-03-15 12:37 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Vi kommer arbeta med etik och moral

Innehåll

Mål

Du ska,

 • Du ska kunna visa att du kan diskutera i klassen eller i mindre grupper.
 • Du ska kunna ta ställning för en sak som du kanske egentligen inte tycker är rätt och berätta vad som är bra med den.

 • Kunna resonera och argumentera över dina ställningstaganden

 

Undervisning

Du kommer att få,

 • se på filmer
 • göra olika övningar som hör till området, bland annat fyrhörnsövningar
 • resonera kring etiska och moraliska dilemman
 • träna på begrepp som är aktuella inom området

 

Bedömning

Jag kommer i de samtal vi för, i den faktatext du skriver och genom ett de muntliga diskussioner vi har i klassrummet bedöma

 • din förmåga att använda etiska begrepp
 • din förmåga att reflektera och prata om etik och moral.
 • din förmåga att söka information om etik och moral

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: