Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

miljö och natur

Skapad 2019-03-15 13:49 i St Mellby fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Vi får mera kunskap om fjärilar ,kartkunskap ,allemansrätt .

Innehåll

Tidsperiod

v 11-22

Mål

 

 • utforska om fjärilar
 • kartkunskap
 • allemansrätten
 • återbruka 
 

Arbetsformer

(Här beskrivs hur vi ska arbeta med arbetsområdet)

 • göra enkla kartor 
 • måla
 • läsa om fjärilar
 • titta på filmer 
 • skapande på olika sätt 
 • samtal 
 • lekar
 • vi ska följa fjärilens livscykel genom larver,puppor till färdig fjäril
 
 

Ansvariga

(Här beskriver man vem eller vilka som är ansvariga för arbetsområdet)

 • Alla 
 • De äldre elverna gör enkla kartor till de yngre med uppdrag.

Dokumentation och uppföljning

(Här beskrivs hur vi skall dokumentera och följa upp undervisningen)

 • genom uppvisning 
 • utställning på fritids 
 • genom film och bildspel på ipads 

 

Utvärdering

vi utvärderar på Ae-möten och i samtal med barnen 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: