Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Daglig skrivning

Skapad 2019-03-16 11:20 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Utveckla förmågan att kommunicera i skrift
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Varje dag kommer du att få berätta om något. Det kan vara något du har varit med om. Det kan vara något som hänt på rasten. Det kan vara något som gör dig glad. Du uttrycker din alldeles egna åsikt.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? (arbetsområde och arbetssätt )

 • Du arbetar i din tankebok.
 • Tänk efter finns det något speciellt du vill skriva om.
 • På insidan av tankeboken finns det olika exempel på vad du kan skriva om.

Varje dag kommer du att få skriva en kort text om något du vill skriva om. Det kan vara något du har varit med om. Det kan vara något som hänt på rasten. Det kan vara något som gör dig glad etc. Du uttrycker din alldeles egna åsikt.

 

Vilka förmågor kommer jag att utveckla? 

 • att kommunicera i skrift
 • att sätta ord på mina tankar 
 • att skilja på tal - och skriftspråk

 

Vad ska jag kunna? (mål och redovisningsform)

Jag ska:

 • skriva enkla berättande meningar och texter med läslig handstil.
 • använda punkt.
 • visa korrekt användning av stora och små bokstäver.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • använda mellanrum mellan orden.

 

Detta visar jag genom att:

 • aktivt skriva i min skrivbok.

Hur går det för mig? (reflektion och bedömning)

Vi kommer att följa din skrivprocess och bedöma dig enligt bedömningsmatrisen som tillhör den här planeringen.

Vi kommer även att ha samtal där vi pratar om vad som behöver utvecklas och hur du själv bedömer din skrivning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
matris för dagbok

Ämne Sv / Sva
Stava
Du stavar som det låter.
Du stavar de flesta vanligt förekommande orden rätt.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt samt även flera ljudstridiga ord.
Ämne Sv / Sva
Skiljetecken
Du förstår vad skiljetecken är och sätter ibland ut punkt och stor bokstav.
Du sätter ofta ut punkt och storbokstav på rätt ställen.
Du sätter ut punkt och storbokstav på rätt ställen. Ibland använder du även frågetecken.
Ämne Sv / Sva
Skriva berättande texter
Du kan skriva hela meningar.
Du kan skriva enkla sammanhängande texter.
Du kan skriva enkla sammanhängande texter med inledning, handling och avslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: