Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Forntid mot Framtid vt-19

Skapad 2019-03-17 14:13 i Svanberga skola Norrtälje
Läromedel: PULS SO-boken sid: 82-115 Tengnäs Läromedel Hövdingens bägare av Martin Widmark Film sli.se
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
Nu vet vi mer om människans utveckling. Isen har smält och människorna har börjat vandra norrut och hittat till några platser i Sverige! Var redo att lära dig mer om jägare, samlare och bönder! Lär känna vikingapojken Halvdan..

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 12-20

Innehåll/Undervisning

Du kommer att arbeta med:

 • att repetera stenåldern
 • bronsåldern
 • järnåldern
 • samt nosa lite på vikingatiden

Du kommer att få läsa faktatexter om varje tidsålder. 

Du kommer att få se filmer om varje tidsålder.

Du kommer att få lyssna på Hövdingens bägare.

Du kommer att få arbeta enskilt, tillsammans i grupp och gemensamt med hela klassen.

Vad ska du lära dig?

Du ska efter arbetsområdet utvecklat din förmåga att:

  • läsa och förstå faktatext och lära dig nya begrepp för arbetsområdet.
  • läsa, lyssna, titta och tala för att lära.
  • förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
  • namnge de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. 
  • beskriva något om hur människorna levde i de olika tidsepokerna
  • berätta hur vi kan se spår från forntiden  
  • teknik för framställa något illustrativt från vald tidsålder.

 

Hur ska du visa det? (bedömning)

Du kan visa din utveckling

 • genom att aktivt delta i våra genomgångar.
 • muntligt i samtal med lärare, klasskamrater och med hela klassen vid genomgångar.
 • skriftligt i de uppgifter du gör.
 • löpande självbedömning tillsammans med lärare i en matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Forntiden åk 3

Forntiden

 • Bl  1-3   Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3   Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du känner till och kan namnge någon av stenålder, bronsålder eller järnålder. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna levde under forntiden.
Du känner till och kan namnge alla tidsbegreppen och ge något exempel på hur de levde i de fyra tidsåldrarna. Du gör enstaka reflektioner över hur människorna levde.
Du känner till och kan namnge alla tidsbegreppen och ge flera exempel på hur människorna levde i de fyra tidsåldrarna. Du gör egna reflektioner över hur människorna levde.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner enstaka skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna. Du relaterar historiska händelser till nutid.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig en del information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är viktig för uppgiften.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du analyserar informationen och granskar den kritiskt.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan till viss del avläsa och göra en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och analysera en tidslinje. T.e.x. de beslut jag tar idag kan påverka min framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: