Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia: Vasatiden - Stormaktstiden - Frihetstiden

Skapad 2019-03-18 08:06 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Äntligen historia! Nu ska vi läsa om den spännande tiden då Sverige blir ett självständigt land, om en blivande kung som ger sig ut på en lång skidtur och som ser till att kungakronan ska ärvas från far till son....och mycket mer!

Innehåll

Syfte:

I detta arbete kommer du att ges tillfälle att utveckla din förmåga att:

- undersöka historiska samband

- utveckla kunskaper om historiska förhållanden

- använda en historisk referensram

Innehåll:

 • Gustav Vasa
 • Gustav Vasa och kyrkan
 • Reformationen - Martin Luther
 • Bondeuppror
 • Gustav Vasas söner
 • Hur vanligt folk levde på 1500-talet
 • Danmark under 1500-talet
 • Ute i världen
 • Sverige blir en stormakt
 • Sveriges regenter
 • Utvecklingen av samhällsfunktioner

Bedömning:

Bedömning sker löpande.

Arbetsmetoder:

Egen inläsning av text ur olika medier

Gemensamma diskussioner

Analyser av historiska samband

Egna presentationer

Skriftligt prov

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vt-21

Begreppslista:

 • orsak och konsekvens
 • förändring
 • likheter och skillnader
 • kronologi
 • källor och tolkning
 • analys
 • monarki
 • stormakt
 • arvskungadöme
 • regent
 • reformationen
 • union

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Klagstorps skola: Historia, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Samhällsförändringar & människors levnadsvillkor
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Källkritik
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Framställningar av historiska händelser
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: