Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Terve! Bures! Shólem aléichem! Vt-19

Skapad 2019-03-18 11:38 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna får bekanta sig med de nordiska språken och våra nationella minoritetsspråk..
Grundskola 9 Svenska
Det finns fem erkända minoritetsspråk i Sverige. De är finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, vilka har större rättigheter än andra minoritetsspråk i Sverige. I den här LPP:n kommer du i kontakt med dessa minoritetsspråk och fördjupar dig genom att arbeta med att sammanfatta en text samt skriva ett referat.

Innehåll

Inledning

Det finns fem erkända minoritetsspråk i Sverige. De är finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, vilka har större rättigheter än andra minoritetsspråk i Sverige.

I den här LPP:n kommer du i kontakt med dessa minoritetsspråk och fördjupar dig genom att göra en sammanfattning och ett referat om våra svenska minoritetsspråk.

Metod

Under vecka 15 - 19 skall du:

 

 • Se korta filmer om svenska och våra andra minoritetsspråk på https://urskola.se/Produkter/155349-Jakten-pa-spraket-Samiska
 • Genomgång av hur man skriver sammanfattningar och referat.
 • Arbeta individuellt med korta texter och öva på att skriva sammanfattning/referat.
 • Skriva ett referat utifrån en given text. (Skrivs vid ETT tillfälle.)

 

 

 

Uppgifter

 • Svenska - Sammanfattning

 • Svenska - Sammanfattning

 • Svenska - Referat.

 • Svenska - Sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: