Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2019-03-18 12:13 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor jag?
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? Var bor det flest människor och varför? Vad har vi för naturresurser och vad gör vi av dessa? Hur har Sveriges naturlandskap bildats? Hur påverkar människan och naturen varandra?

Innehåll

Syfte:

Under arbetets gång kommer du att få träna och utveckla dina förmågor att:
Analysera

Diskutera

Hantera information

 

Vi kommer att fokusera på att bland annat få svar på frågorna:

Var bor det flest människor och varför? Finns det någon skillnad i hur livet kan se ut i de olika landsändarna?

Vad har vi för naturresurser och vad gör vi av dessa?

Hur har Sveriges naturlandskap bildats?

Hur påverkar människan och naturen varandra?

Hur förhåller sig landskapen och landsdelarna till varandra?

 

 

Arbetssätt/arbetsform:

 

Arbeta med läroboken Upptäck Sverige

Följa serien Geografens Testamente - Den stora Sverigeresan

Svara på frågor om Sverige och dess naturtyper
Reflektera och samtala i grupper
Fylla Sverigekartan med fakta och symboler/saker som kännetecknar platsen
Arbeta med kartor och Atlas

 

Kunskapskrav och bedömning:

Vad ska bedömas? Se matris - kunskapskrav i slutet av årskurs 6 som bedöms utifrån ett skolår 4:s perspektiv. 

Hur ska det bedömas?
Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång, både i det arbete du gör enskilt, och i grupp.

Bedömningen kommer att ske genom:
Observation av par- och gruppuppgifter
Diskussioner i klassrummet
Skriftliga och muntliga redovisningar


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

Sverige

Inte ännu
Ganska bra
Bra
.
Mycket bra
Namngeografi
 • Ge  4-6
Du kan placera ut ett fåtal landskap, sjöar, hav, floder i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, sjöar, hav och floder på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, sjöar, hav och floder på kartan.
Naturtyper/Naturresurser
 • Ge  4-6
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige samt kortfattat beskriva denna. Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några olika naturtyper samt beskriva på vilket sätt de utmärker sig ifrån varandra. Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan alla våra naturtyper, beskriva på vilket sätt de utmärker sig ifrån varandra samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer. Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva flertalet sätt som vi har nytta av dem.
Jämförelser
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap. Du har försökt ha med egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två olika landskap. Du har skrivit egna bra tankar med jämförelser/skillnader/likheter som har verklighetsförankring.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap. Du har mycket bra utvecklade egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter som har verklighetsförankring och baseras på olika nivåer tex natur, befolkning, klimat osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: