Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 1: Andraspråksinlärning (10v)

Skapad 2019-03-18 14:50 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Modul 1 fokuserar på andraspråksinlärning utifrån ett forskningsperspektiv.

Innehåll

Innehåll: Modul 1 utgår från kapitel 1 i kursboken och innehåller en obligatorisk skriftlig inlämning. 
Läs: Kursboken sidorna 8-16 samt 28-31.
Uppgifter: Lämnas in digitalt som ett bifogat Word- eller pdf-dokument i Unikum.  

 

 

Schema:

Vecka

Lektionsinnehåll

Deadline/ Läshänvisning

 

V.23

Onsdag 5/6

13-15

 

Kursinformation/praktiskt

 • ·       Kursplan
 • ·       Schema
 • ·       Unikum – att se planering, läsa meddelanden och lämna in uppgifter.

 

 

 

V.23

Torsdag 6/6

13-15

 

LEDIGA

 

 

 

 

V.23

Fredag 7/6

9-11

 

Modul 1: Andraspråksinlärning

 

 • ·       Presentation av modulen, uppgift och bedömning
 • ·       Föreläsning kring kritiskt förhållningssätt
 • ·       Diskussion och lärstilstest

 

 

Läs hemma: s. 8 - 16 + 28 - 31

 

 

V.24

Onsdag 12/6

13-15

 

Modul 1: Andraspråksinlärning

 

 • ·       Individuell handledning av inlämning 1

 

 

Uppgifter

 • Inlämning 1: Ett kritiskt förhållningssätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sva  -
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt lärande.
  Sva  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: