Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema luft

Skapad 2019-03-18 16:12 i Förskolan Lilla Park Ludvika
Förskola
En mall att utgå från, då det pedagogiska arbetet på förskolan planeras. (Reviderad nov 2018)

Innehåll

Temat/aktiviteten

Vi kommer att ha ett tema om luft

 

 

Var är vi?

När vi lekte med ballonger upptäckte vi att de flyger iväg om man blåser upp dem och släpper dem. Vi resonerade om varför och kom fram till att luften gjorde att de flög iväg

 

 

Vart ska vi och varför?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska luft på olika sätt. Väcka deras upptäckarglädje och lust att experimentera, hitta lösningar och prova sig fram.

 

 

Hur gör vi?

Börjar med att göra en tankekarta för att se vad vi redan vet om luft. Vad är luft? Var finns luft? Vad kan luft användas till? Vad vill vi lära oss om luft?

Vi använder oss av NTA-lådan, gör olika experiment. Experimenten gör vi i smågrupper.

Vi dokumenterar temat genom att fotografera och föra anteckningar och sätter upp dem på väggen

Vi gör en lärlogg på Unikum

 

 

 

Läroplansmål

Koppla relevanta läroplansmål till temat/aktiviteten (max 3 st)

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: