Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP-Aktiv läsning

Skapad 2019-03-18 16:32 i Dragonens förskola Halmstad
Förskola
När man öppnar en bok öppnar sig en helt ny värld. Det stämmer ju! Den upplevelsen vill vi gärna ge barnen på förskolan.

Innehåll

Mål 

Vi vill utveckla barnens språk, kommunikation och intresse för skrift/bildspråk samt utmana deras nyfikenhet kring böcker. Barnen ska få möjlighet att utveckla nyanserat tal samt stimulera deras fantasi.

Hur

Vi har böckerna lättillgängliga för barnen så att de kan ta fram böckerna själva, detta gör bl.a att vi kan ta tillvara på spontana lässtunder. Vi samtalar med barnen kring bilder och texten vi läser. 

Vi har även planerade bokstunder. Vid dessa tillfällen delar vi upp barnen i smågrupper och då är det pedagogerna som valt bok, ibland utifrån aktuellt projekt.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: