Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2019-03-18 19:40 i Långareds skola Alingsås
Fantasyprojekt
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Fantasy är en genre inom skönlitteratur där magi och fantastiska sagoväsen får ta plats i berättelsen.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Fantasy. Vi inleder projektet med att se den klassiska fantasyfilmen "Häxan och lejonet", baserat på C.S. Lewis bok med samma namn. Under arbetsområdet kommer vi att beröra nästan alla delar i svenskämnet även om fokus ligger på läsning och skrivning.

Konkreta mål:

Du ska:

 • träna ditt läsflyt genom tyst- och högläsning
 • skriva personbeskrivning i par och självständigt
 • skriva miljöbeskrivning
 • skriva bokrecension
 • göra en muntlig presentation av din bok inför klassen
 • skriva en egen berättelse inom fantasygenren

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • läsförståelse genom boksamtal och bokrecension
 • läsflyt genom hemläxa med både tyst- och högläsning
 • skriva person- och miljöbeskrivningar
 • teckna/måla en detalj eller en vy av miljön i din bok
 • ge och ta emot kamratrespons och förbättra din text utifrån kamratrespons
 • skriva en bokrecension
 • i grupp förbereda en presentation av er bok och redovisa inför övriga klassen
 • skriva en berättande text

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Titta på filmen Häxan och lejonet och tillsammans analysera filmen samt ta fram exempel på fantasygenren
 • Läsa en fantasybok hemma i läxa under tre veckor och läsa delar av boken högt för vårdnadshavare
 • Förbereda oss på att kunna delta i ett boksamtal utifrån givna frågor på boken
 • Ha boksamtal i smågrupper där vi tillsammans diskuterar och analyserar bokens handling
 • I samtalsgrupperna göra en bokpresentation inför övriga klassen
 • Arbeta med att skriva olika texter i skolan; personbeskrivning, miljöbeskrivning, recension och berättande text.
 • Arbeta med att förbättra våra texter genom kamratbedömning
 • Teckna/måla en detalj eller en vy av miljön i den fantasybok som du läser

 

Uppgifter

 • Högläsning ur min bok

 • Personbeskrivning 1

 • Miljöbeskrivning; karta

 • Personbeskrivning 2

 • Bokrecension

 • Detaljstudie

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska: Kunskapskrav åk 4–6

Läsa

Insats krävs
Steg 1 (godtagbara kunskaper)
Steg 2 (mer än godtagbara kunskaper)
Steg 3 (mer än godtagbara kunskaper)
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt. Du använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt. Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt. Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Tolka och resonera
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.

Skriva

Insats krävs
Steg 1 (godtagbara kunskaper)
Steg 2 (mer än godtagbara kunskaper)
Steg 3 (mer än godtagbara kunskaper)
Olika slags texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Estetiska uttryck
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Tala

Insats krävs
Steg 1 (godtagbara kunskaper)
Steg 2 (mer än godtagbara kunskaper)
Steg 3 (mer än godtagbara kunskaper)
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntligt framförande
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: