Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-03-19 08:23 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att läsa om kristendomens urkunder, centrala tankegångar, inriktningar, historia och kristendomen i Sverige.

Innehåll

Det här avsnittet kommer vi arbeta med på följande sätt:

I den första delen kommer börja med att prata om ord och begrepp, kristendomens urkunder, centrala tankegångar och inriktningar.

I den andra delen kommer vi att prata om kristendomens historia.

I den tredje delen kommer vi att prata om kristendomen i Sverige.

Efter varje del kommer vi ha ett kort Duggaförhör så att du får visa vad du lärt dig. Sista Duggan kommer innehålla en lite större skrivfråga.

 

Uppgifter

 • Pdf Kristendomen och instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: