Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snow White and the seven dwarfs

Skapad 2019-03-19 10:19 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Engelska
Vi kommer arbeta med den skönlitterära boken "Snow White and the seven dwarfs".

Innehåll

Ord/begrepp
Snow White, dwarf, good, girl, beautiful, queen, magic, mirror, fairest, pleased, into, angry, forest, kill, home, will, house, bed, work, day, what, dead, poison, cloak, bite, apple, marry, happy. 

Lärande

Du kommer träna din förmåga kring ord/begrepp genom att tex använda den kooperativta strukturen "Fråga, fråga, byt", använda orden i meningar, läsa/översätta boken och framställa delar av boken på engelska (t ex via drama). Detta tränar vi gemensamt, med lärkamrat och enskilt.

Du kommer träna din förmåga att läsa/läsförståelse i enkel skriven engelska genom att vi gemensamt läser boken i helgrupp och/eller med lärkamrat/kamrater. Strukturen ni använder är att träna ord/begrepp, välja ut nya eller andra svåra ord man behöver träna vidare på, Google translate för att översätta, högläsning, samt berätta/visa i mindre grupp. 

Du kommer träna din förmåga att på ett enkelt sätt tala engelska genom att vi gemensamt i helgrupp och/eller lärkamrat/kamrater diskuterar och pratar de meningar/text vi går igenom i boken samt visar enklare muntliga framställningar av det vi läst.

Du kommer träna din förmåga att skriva på engelska genom att skriva en enkel recension om boken. Du kommer använda dig av en berättelsekarta om personer, plats, problem, lösning, och avslutning.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma hur du på ett enkelt sätt kommunicerar/samtalar med din grupp under ert arbete.

Jag kommer bedöma hur du kan läsa och förstå de nya ord vi gått igenom.

Jag kommer bedöma hur du kan säga och förstå de nya ord vi gått igenom.

Jag kommer bedöma hur du kan skriva en enkel bokrecension på engelska, med hjälp av berättelsekarta och den som vi tidigare skrivit på svenska.

Jag kommer bedöma hur du använder olika strategier för att förstå och göra dig själv förstådd på engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 1-3

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

--------------------->
--------------------->>
------------------->>>
------------------>>>>
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • En
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
 • En
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. boy, cat. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
REFLEKTERA (bedöms i år 3 )
 • En
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån saker du själv varit med om.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.
LÖSA PROBLEM språklig strategi ( bedöms i år 3) )
 • En
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • En
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat.”)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: