👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära i teknik

Skapad 2019-03-19 10:46 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du ska lära dig hur på ett säkert sätt handskas med elektrisk ström i vardagen, skolan eller i ditt framtida yrke.

Innehåll

 

Du vet redan att du inte ska göra som farbrorn, men du behöver veta mycket mer för att på ett säkert sätt handskas med elektrisk ström i vardagen, skolan eller i ditt framtida yrke. Därför ska du lära dig elektriska symboler, koppla enkla elektriska kretsar, kunna läsa och rita elektriska kretsar, veta vad elektrisk ström är, spänning - och resistans mm. Du ska även komma med förslag hur du kan spara på energi.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik och teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik och teknik
 • använda fysikens och teknikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara tekniska och fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Centralt innehåll

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 
• Några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och skriftliga rapporter i digitalform.

Mål

Efter detta område ska du kunna:

-  förklara begreppen ström, spänning, motstånd och känna till vetenskapsmännen bakom upptäckterna
-  koppla och rita, med symboler, olika elektriska kretsar 
-  förklara skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling 
-  ge exempel på hur vi skyddar oss mot de faror som elektrisk ström kan medföra

- Känna till olika typer av batterier och ackumulatorer

Redovisningsform

Skriftligt:  • Prov efter övernskommelse

Praktiskt: • Göra en konstruktion, dokumentation av konstruktionen i form av powerpoint

Muntligt: • Diskussioner i klassrummet

Detta ska bedömas

• Din förmåga att förstå och använda nya begrepp skriftligt och muntligt 
• Din förmåga att arbeta praktiskt, enskild och i grupp

• Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera konstruktionen.

Matriser

Tk
Ellära i teknik

Insats krävs
E
C
A
Material & deras användning
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.