👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben v 14-21 år 2-3

Skapad 2019-03-19 11:02 i Borrby skola Simrishamn
Ett temaarbete kring jordgloben, världsdelar och världshav där vi gör en resa och utforskar djurliv, kommunikation och kartan.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer arbeta med jordgloben, kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för dig.

Innehåll

Syfte & förmågor som ska tränas: 

 

 

 • utforska och analysera samspel mellan människa och natur i olika delar av världen

 • genom att studera kartan med världsdelar och världshav ska du kunna avgöra hur miljön ser ut.
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

 

Det här ska du lära dig:(centralt innehåll) 

 

 • Jordgloben, kontinenternas och världshavens läge på jorden.
 • Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Muntliga presentationer. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

 

 

Arbetssätt:

 

 • se film

 • läsa ur Kensukes rike

 • titta i kartbok och webbsidor över var man kan segla med bestämd rutt mot en världsdel, upptäcka djur och titta på haven man seglar på.

 • Se  över hur våra hav mår och vad som orsakat det.

 • skriva loggbok

 • göra GOTD presentation för att redovisa

 • göra en gruppövning där ni  ska visa vad ni lärt er om världsdelarna och världshaven.

 

 

Detta ska bedömas:

 

se  matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO Världsdelar och världshav

Grund
Utmaning 1
Väderstreck
Jag kan de fyra väderstrecken och vet åt vilket håll de ligger på en karta.
Jag kan de fyra väderstrecken och vet också åt vilket håll nordost, nordväst, sydost och sydväst ligger på en karta.
Världsdelar
Jag kan placera ut de flesta världsdelarna på en karta.
Jag kan namnen på de olika världsdelarna och vet var de ligger på en karta.
Världshav
Jag känner igen några av världshaven och vet var de ligger.
Jag kan flera av världshaven och vet var de ligger.