Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkstimulans och Hälsofrämjande genom boken Knacka på!

Skapad 2019-03-19 11:55 i Ängsbyns förskola Båstad
Vi kommer arbeta tillsammans med alla barn i mindre grupper. Vi kommer utgå från boken ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm, där barnens intresse kring bilden används som utgångspunkt i vår undervisning. Vi börjar att ta reda på vad som finns bakom den blåa dörren. (Se bild) Badbajlan på bilden är vår ingång till att arbeta med barnen kring fysik. Fokus kommer vara att ge upplevelser och erfarenhet kring begreppen flyta och sjunka. Kalle som spelar trumman på bilden bjuder in till arbetsområde musik. Vi kommer arbeta med trummor, där fokus kommer att vara tempo genom begrepp som snabbt/långsamt. Barnen får turas om att spela och de övriga rör sig i det tempo barnet spelar.
Förskola
Vi skapar målstyrda processer och utgårifrån boken Knacka på av Anna-Klara Tidholm. Vi tittar vad som finns bakom den vita dörren och introducerar arbetet med språkstimulans och hälsofrämjande tandvård.

Innehåll

SPRÅKSTIMULANS 

MÅL Barnen ska erbjudas sagan om ”Guldlock och de tre björnarna” via flanosaga, samt få möjlighet att återberätta sagan med hjälpa av bilderna. 

VAD Vi erbjuder barnen att lyssna på sagan som pedagog berättar. Barnen erbjuds använda materialet till flanosagan för att kunna återberätta.

HUR Med hjälp av flanotavla och bilder som tydliggör sagans innehåll

VAR Vid soffan

NÄR Presenteras vecka 19 och är i fokus under vecka 19-20. Därefter kommer materialet finnas tillgängligt att tillsammans eller enskilt återberätta sagan med under hela terminen. 

VARFÖR För att väcka intresse och skapa nyfikenhet/kunskap kring språk.

HÄLSOFRÄMJANDE TANDVÅRD GENOM LEK

MÅL Barn skall få erfarenhet kring tandvård. 

VAD OCH HUR 

1. Pedagoger delger barnen UR (utbildningsradions program) för barn kring tänder och tandvård, se länk:  https://www.oppetarkiv.se/video/2130418/evas-vinterplaster-avsnitt-6-av-10.  

2. Bolibompa appen har ett spel där drakens tänder skall borstas och detta hjälps vi åt med genom att projeciera på väggen, samt erbjuda spelet på ipad.

3. Några barn som önskar får målarbilder kopplat till tandvård att färglägga.

VAR Detta arbetet sker i ”köket” där barnen både använder ipad, samt pennor och papper finns tillgängligt.

NÄR Presenteras vecka 19 och är i fokus under vecka 19-20. Finns därefter synlig i vår miljö under hela terminen. 

VARFÖR För att väcka intresse kring vikten att vårda tänder samt skapa nyfikenhet och kunskap kring tandborstning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: