Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möten med människor och material

Skapad 2019-03-19 13:32 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen verkar intresserade av att uppleva material med händerna och kroppen vilket leder oss till att arbeta med möten mellan människor och material.

Innehåll

 

Didaktisk planering

 

Fokusområde (utvecklingsområde över läsåret i området):

Hållbarhet – från det enkla till det komplexa

 

Bakgrund (varför):

Under undersökningsfasen har vi sett att barnen verkar intresserade av att uppleva material med händerna och kroppen. Vi har erbjudit vatten, lera, sand, bollar (i rör bland annat) vilket barnen återkommer till och utforskar längre stunder. Vi har även sett att barnen är nyfikna på varandra, de säger varandras namn ofta och uppmärksammar vilka som är på förskolan/i rummet.

 

Syftet:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-       utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

-       utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

-       utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 

Målkriterier:

 

-       Barnen ska få testa/uppleva samma sak många gånger

-       Ges ökad förståelse för gemensamma regler och rutiner

-       Uppmuntra barnen att säga stopp och visa med handen

-       Uppmuntra barnen till att testa nya material och aktiviteter 

 

Arbetssätt (Hur):

Vi ska låta barnen göra samma aktivitet flera gånger för att alla ska ges möjlighet till delaktighet och för att alla ska våga ta för sig och testa själv. Vi gör saker tillsammans i grupp för att skapa och utveckla relationer till varandra, öva samspel, turtagning och utveckla gruppdynamiken. Vi tillför olika material för att skapa relationer till materialet och väcka barnens nyfikenhet till materialet och till varandra. Vi tillför material och erbjuder aktiviteter som vi ser att barnen verkar intresserade av för att väcka deras lust till att upptäcka och erfara nya saker. Vi utmanar barnen i olika aktiviteter och i samvaro med varandra för att lära av varandra. Vi uppmuntrar barnen till att testa själv

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: