👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till planta - odlingsprojekt på Gåvan

Skapad 2019-03-20 08:40 i Föräldrakooperativet Gåvan i Mörsil Åre
I fas med årstidens växlingar blev det läge att starta upp ett oblingsprojekt med våra barn. Vi vill öka vårt samarbete med köket och beslutade därför att det vi odlar också ska vara sådant vi ofta får på tallriken. Linser, gryn, grönsaker och tomater. Vi smakar, luktar och känner medan vi på ett utforskande sätt är en del av processen - från frö till planta.
Förskola
Vi vill utveckla barns förståelse för odling och naturen samt stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill skapa möjligheter för barnen att se hur växter/grönsaker växer, hur processen från frö till planta/grönsak ser ut och vad ett frö behöver för att växa. Vi vill använda alla våra sinnen I vårt utforskande och lukta, smaka och känna på det vi odlar i nära samarbete med vårt egna kök där vi hämtar våra fröer.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Utifrån barnens intresse och en önskan att lära oss mer om vad vi äter kommer vi att arbeta med naturvetenskap för att öka deras intresse och förståelse inom fokusområde. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under arbetets gång
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

Hur? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 • Barnen ges möjlighet att dela med sig av tankar/åsikter i gruppen under våra morgonmöten.
 • Barnen ges möjlighet att tillverka "krukor" plantera olika frön, grönsaker, kärnor och bönor. Hur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera. Vad kan man plantera?  
 • Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
 • Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i krukorna med fröna. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans.
 • Vi använder alla våra sinnen och smakar, luktar och känner på det vi odlar samt tillreder egen ketchup och annat som kan serveras till våra måltider.

 

Vad? Hur väcker vi barnens nyfikenhet? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de?

 • Odling tillsammans med barnen innebär att de är aktiv i alla moment från frö till planta
 • Att få se kärnor eller frön gro är spännande för barnen, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.
 • Att få del av processen hur maten kommer till bordet och att vi själva kan producera sådant som är hälsosamt 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016