👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - Sell that house! Sälja huset!

Skapad 2019-03-20 09:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Pupils learn to use emotive and powerful adjectives to help sell an extremely ugly house!
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pupils learn to use emotive and powerful adjectives to help sell an extremely ugly house! Eleverna lär sig om hur värdeladdae adjektiv används vid husförsäljningar. Senare får de använda sådana adjektiv för att sälja ett extremt fult hus!

Innehåll

We have been looking at Estate Agents/Real Estate Agents descriptions of some amazing houses. We have considered what types of adjectives they have used, as well as how a house description can look. We have discussed what features are mentioned when trying to sell a property.

Now it is your turn to sell a house - but this time it's an extremely ugly one! Which emotive and powerful adjectives would you use to promote the selling of your given house? Remember that estate agents have to see the positive in everything they are trying to sell, however awful it looks! Try to promote as much as possible - renovation possibilities, connection to nearby towns and cities, closeness to schools and public services, the amount of rooms etc etc.

This exercise will teach you to use emotive adjectives as well as use similar terms used by real estate agents.

You have been each given a photo of a house to try and sell. 

Grading will be based on your use of emotive language, descriptive adjectives and of course your own imagination!

 

Now sell that house!

 

Vi har under några lektioner tittat på en hemsida där en mäklare säljer några fantastiska hus. Vi har diskuterat vilka adjektiv de använder och hur dessa otroliga hus beskrivs genom att använda vissa noga utvalda adjektiv. Vi har även diskuterat hur en husbeskrivning ser ut och vilka fraser används.

Nu är det din tur att sälja ett hus - men denna gång blir det ett extremt fult sådant! Vilka adjektiv ska du använda i så fall? Kom ihåg att mäklare måste hitta det positiva i allt de ser, även fallfärdiga rucklen! Försök att bli så positiv som möjligt, hur huset kan renoveras, tillgång till naturen eller stan, skolor, hur många rum osv.

Denna uppgift vill lära dig hur du använda värdeladdade adjektiv, och hur du skapar en text fylld av positiva fraser.

Du har fått en bild på ett hus som du har ansvar att sälja.

Betyg baseras på hur väl du använder värdeladdade adjektiv och förstås din förmåga att använda din fantasi.

Nu sälj du ditt hus!

 

Links:

James Edition - Amazing houses for sale

Canva.com - Create a poster/Skapa en affisch

 

Uppgifter

  • House adjectives/Adjektiv på hus

  • Boring sentences about houses! These need to be improved! Tråkiga meningar om hus! Dessa måste för bättrats!

  • Dream house research/Drömhus forskning

Matriser

Ml
Sell that house!

E
C
A
Skriva texter
  • Ml
  • Ml
  • Ml
  • Ml  7-9
  • Ml  7-9
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar och berättarstruktur
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll och språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.