Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikelskrivning

Skapad 2019-03-20 11:20 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Fantasy
Grundskola 4 Svenska
Ett arbete om artikelskrivning där vi även tränar på källkritik. Årskurs 3 är mottagare av artiklarna och de ska försöka upptäcka felaktigheter i texterna.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Du ska träna på att formulera dig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter återberättande texter, i det här fallet tidningsartiklar. 

Centralt innehåll

Se koppling nedan från läroplanen

Begrepp/språkliga mål

 

 • Rubrik (samma i båda grupperna)

 • Ingress

 • Brödtext

 • Bild och bildtext

 • Spalter

 • Signatur

 • Styckeindelning

 • De journalistiska frågorna

 • (Faktaruta)

 • (Nyhetsgrafik)

 

Kunskapskrav (för år 6)

Se koppling nedan från läroplanen

Bedömning

Artiklarna bedöms inte för var och en eftersom det är ett pararbete.

Undervisning

Vi undervisar med hjälp av cirkelmodellen inom genrepedagogik där vi fokuserar fyra delar. 

1. ämnesstoff (en inte så stor del i detta arbete)

2. träning på hur en artikel är uppbyggd

3. titta på hur en artikel kan skrivas genom att läraren modellskriver

4. skriva egna artiklar

Dessa artiklar ska dessutom skrivas i två varianter, där det i en av artiklarna har smugit sig in ett antal felaktigheter. Årskurs 3 ska sedan avslöja felaktigheterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: