👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen och kristendomen

Skapad 2019-03-20 14:04 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Vi börjar vårt arbete med religion i utgångspunkten Vad är religion? Varför finns det religioner? Varför läser vi religion? Därefter går vi vidare till att koncentrera oss på två av de abrahamitiska religionerna - judendomen och kristendomen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Nu är det dags att börja arbeta med religion - vi fokuserar på judendomen och kristendomen den här gången!

Innehåll

Under några veckors tid kommer vi att arbeta med judendomen och kristendomen. Vi startar upp med judendomen, för att senare väva in kristendomen i ett jämförande perspektiv.

Målen med arbetet är att alla elever ska kunna:

Kunna förklara vad religion är

Kunna förklara varför det finns religioner

Känna till vart i världen judendomen och kristendomen finns

Känna till och förklara centrala tankegångar judendomen och kristendomen

Känna till religionernas heliga skrifter

Kunna berätta om några riter och regler som är viktiga för dessa religioner

Kunna berätta om några högtider

Kunna berätta om vilken syn dessa religioner har på vad som händer efter döden

Känna till judendomens- och kristendomens historia under olika tidpunkter i historien.                                                  

Känna till olika inriktningar inom judendomen och kristendomen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendomen och kristendomen

Rubrik 1

E
C
A
Kunskap om judendomen och kristendomen
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och judendomen.
Du har goda kunskaper om kristendomen och judendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och judendomen.
Likheter och skillnader mellan religioner
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendomen och kristendomen .
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendomen och kristendomen.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendomen och kristendomen.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du visar din kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom judendomen och kristendomen.
Du visar din kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom judendomen och kristendomen.
Du visar din kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom judendomen och kristendomen.