Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell SvA 8

Skapad 2019-03-20 14:10 i Lagmansskolan Mjölby
Målet är att du ska känna till vad som kännetecknar en novell När du har lärt dig detta är nästa steg att du skriver en egen novell. Sedan analyserar vi den och du förbättrar och utvecklar din egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Novell

Innehåll

Syftet med temaområdet

Genom att lära dig om hur en novell är uppbyggd kommer du kunna förstå hur man skriver en berättande text. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att läsa noveller och gå igenom novellens kännetecken, som vi sedan ska analysera/reflektera kring.

Du ska skriva en novell som du får respons på. Sedan ska du bearbeta din novell utifrån mina kommentarer och lämna in den till mig för bedömning.

Detta kommer att bedömas

- Den skrivna uppgiften (novellen).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

SvA
Novellmatris

E
C
A
Röd tråd
Texten har delvis röd tråd.
Texten har röd tråd och tankegångar finns som kan följas.
Texten har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra.
Styckeindelning
Texten innehåller styckeindelning som delvis har relevans för innehållet.
Texten innehåller styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet och som lyfter texten.
Genre
Texten håller sig delvis till genren genom att ha med några av genrens särdrag.
Genren är ganska tydlig. Eleven har med flera särdrag och kan använda dem väl. Novellen har en poäng.
Genren är tydlig och eleven visar förståelse för genren. Novellen har en tydlig poäng som ger läsaren en tankeställare.
Meningsbyggnad
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad.
Texten har en varierande meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad som ger ett flyt i texten som helhet.
Ordförråd
Texten innehåller delvis ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang.
Grammatik
Texten har en del språkliga fel men det stör inte förståelsen.
Texten har få språkfel.
Texten är nästan helt språkligt korrekt.
Stavning
Texten innehåller en del stavfel men det stör inte förståelsen.
Texten har få stavfel.
Texten är nästan fri från stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: