Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2019-03-20 14:24 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Religion

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att berätta om våra högtider och läsa berättelser ur bibeln. Invävt i olika teman kommer vi att tala om olika platser för religionsutövning samt kristendomens  roll förr. Vi kommer även att samtala om elevnära livsfrågor. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att observera dig under lektionerna. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att berätta om våra högtider och läsa berättelser ur bibeln. Invävt i olika teman kommer vi att tala om olika platser för religionsutövning samt kristendomens  roll förr. Vi kommer även att samtala om elevnära livsfrågor. 

Du kommer tex att få:

 • lyssna på texter ur Barnens Bibel.
 • skriva egna texter och måla bilder till.
 • se på film.
 • dramatisera berättelser
 • delta i samtal
 • arbeta både enskilt och i grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: