Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff B Gold: Money, Lagmansskolan

Skapad 2019-03-20 14:26 i Lagmansskolan Mjölby
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Vi ska under några veckor arbeta med kapitlet "Money". Texterna handlar bland annat om olika spännande sätt att tjäna och spendera pengar. Arbetsområdet kommer att avslutas med skrivuppgiften "If I had a million dollars"

Innehåll

Målet med undervisningen

Att du ska utöka ditt ordförråd och kunna uttrycka dig på engelska kring teman som resa, tjäna pengar, köpa biljett, spara och låna pengar och fynd.

Så här ska vi arbeta

Kapitlet Money tar upp resor och ekonomi, biljetter och tunnelbana, olika sätt att tjäna pengar, fickpengar, ett fynd samt att låna pengar. Det finns också två längre texter; något om myntets historia och en berättelse om en lyckoslant. 

 I grammatiken tar vi upp obestämd artikel, regelbunden och oregelbunden plural av substantiv och adjektiv.

Vi arbetar omväxlande enskilt, i par och tillsammans, muntligt och skriftligt samt med hörövningar.

 

Det här ska bedömas

Ditt lektionsarbete med texter och uppgifter samt din skrivuppgift. Se Classroom för tidpunkt.

Uppgifter

 • If I had a million dollars

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris för uppsats Money

Skriva - produktion och interaktion

nivå: E
nivå: C
nivå: A
Skriva
-skriftlig framställning
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Interaktion
-skriva
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig relativt tydligt och med visst flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
-strategier vid skriva
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Utvecklingsmatris Skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: