Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El Tiempo Libre

Skapad 2019-03-21 12:25 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde kommer fokus ligga på fritidsaktiviteter och vardagslivet. Vi ska intervjua varandra göra en reportage om varandras fritid och vardag.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vad gillar du att göra på fritiden? Vilka är dina favoritämnen i skolan? I detta arbetsområde kommer du att få lära dig många användbara uttryck och glosor för att du ska kunna berätta om dig själv och dina intressen samt lära känna någon spansktalande genom att ställa frågor. ¡Vamos!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska:

- lära dig nya och användbara uttryck som är kopplade till fritidsaktiviteter, skolämnen och att berätta om vad du gör under dagen.

-lära dig använda reflexiva verb på ett säkert sätt

-kunna berätta om din egen dag och dina intressen och vanor

- utveckla din förmåga att tala spanska med gott flyt och kunna delta i samtal på spanska

-vi repeterar även områdena: familjeord, sporter, instrument, klockan/veckodagarna

-nya områden vi lär oss är: schemat, skolämnen/glosor kopplat till skolan, fritidsaktiviteter, viktiga verb 

-lära dig sjunga en rap-låt på spanska med många användbara reflexiva verb 

Arbetets innehåll

- Häften:  Mi tiempo libre med tillhörande glosor, texter, sång, grammatik och övningar.

- Genomgång och repetition av grammatik (verb i presens, futurum, perfekt samt reflexiva verb)

Arbetssätt och redovisningsform

- Vi utgår från häftet för att lägga en grund med hjälp av ny ordkunskap, texter och övningar

-Vi arbetar med glosorna genom olika Quizlet Live och läxor

- Ni kommer att i grupper skriva en låttext till en rap-låt där ni använder de reflexiva verben och berättar om en dag på spanska. 

- Ni kommer parvis spela in en dialog där ni intervjuar varandra om vem ni är, vad ni gör på er fritid och i skolan och vad du tycker om att göra

- Test: Området avslutas med ett skriftligt test där du ska kunna använda de reflexiva verben, berätta om din eller någon annans intressen/liv. Kunna berätta om en skoldag och vilka ämnen man har och när. (Skriftlig förmåga och hörförståelse)

Tanken är att ni ska bli säkra på att berätta om er själva, skolan och er fritid på spanska och även bli säkra på att ställa frågor för att lära känna en person på spanska. Tillsammans utvecklar vi språket och vår muntliga förmåga.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer i detta område att bedömas i:

1. Muntlig framställning Intervju:

HUR? Det som konkret bedöms är hur tydligt du kan formulera dig på spanska samt hur pass väl du kan göra dig förstådd (dvs. din variation i språket, att du använder nya uttryck vi arbetat med, hur pass grammatiskt korrekt du kan formulera dig, tydlighet och begriplighet). Du ska kunna besvara vanliga frågor kopplade till detta arbetsområde på spanska och berätta om dig själv.

2. Skriftlig förmåga och hörförståelse Test

HUR? Det som konkret bedöms är din förmåga att skriftligt göra dig förstådd och hur pass korrekt du använder grammatiken och det ordförråd som vi gått igenom kopplat till detta arbetsområde. I testet prövas din skriftliga förmåga samt hörförståelse kopplat ill: reflexiva verb, berätta om sin fritid, berätta om sin skoldag (inklusive klockan/ämnen/schemat) samt grammatik. 

3. Grammatik


HUR? Genom fortlöpande läxförhör. Fokus i detta arbetsområde är att behärska: Presens av regelbundna och oregelbundna verb, reflexiva verb och futurum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Matris för bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga - Intervju- VIDEO
Din förmåga att berätta om en vanlig dag i ditt liv, om dig själv och skolan (Hur pass tydligt du talar, med vilket flyt och uttalsregler, hur pass detaljerat och begripligt du kan uttrycka dig ) Hur? Video som lämnas in i Classroom
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven använder enstaka nya uttryck och kan göra sig förstådd för en spansktalande person, trots en del grammatiska fel.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven använder flera olika nya uttryck och kan formulera sig begripligt och mestadels korrekt på spanska, trots några grammatiska fel.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven använder många nya uttryck och formulerar sig relativt korrekt. Eleven kan formulera sig tydligt och begripligt på god spanska med grammatik som övervägande är korrekt, bara mindre fel.
Skriftlig förmåga -TEST
Din förmåga att skriftligt berätta om din egen eller en kamrats fritid och vardag. Även förmågan att berätta om skoldagen/använda klockslag samt reflexiva verb (Din förmåga att skapa egna meningar)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven har formulerat egna enkla och korta meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven har formulerat begripliga och tydliga meningar som kan vara lite längre och mer beskrivande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven formulerar sig med tydliga och begripliga meningar på spanska som är lätt att förstå. Använder många beskrivande ord och flera eller längre meningar.
Hörförståelse - TEST
Din förmåga att förstå talad spanska kopplat till teman vi arbetat med i detta arbetsområde (fritiden, skolan, intressen)
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk
Skriftlig förmåga - Grammatik (läxförhör)
Din förmåga att formulera dig korrekt utifrån den grammatik vi arbetat med. HUR? Fortlöpande läxförhör
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: