Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältar

Skapad 2019-03-21 12:45 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi människor har alltid haft behov av förebilder. Vi behöver hjältar att se upp till och beundra. Dessa ger oss mod och kraft att själva våga göra det rätta eller att kämpa i svåra situationer. De ger oss också modeller för hur en god människa ska vara.

Innehåll

Planering:

v 5

Mån       Introduktion: Vem är en hjälte? En hjältes egenskaper. What Makes A Hero? 
              Why Lunch Ladies Are Heroes

Fre        Tema Styrka och stordåd (Digilär). Eget arbete: Hjältar och hjältemod.

v 6 

Mån       Genomgång: Antiken. Eget arbete Gudar och krigare

Fre         Gemensamt: Utdrag ur Illiaden

v 7

Mån       Film: Troja Troja - filmen på Youtube

             OBS! Ingen svensk textning, filmen finns på Netflix))

Fre         Film: Troja, Uppgifter till filmen (inlämning på Unikum)

v 8

Mån      Genomgång: Medeltiden. Eget arbete: Riddare och helgon 

Fre        Jobbansökan: Riddare (Digilär)

v 9

Mån       Omprov: Novellanalys, Övriga: Se serien om Arn (TV4Play)

Fre        Se serien om Arn (TV4Play)

v 10

Mån      Se serien om Arn (TV4Play) Don Quijote 

Fre       Don Quijote

v 11

Mån      Genomgång Argumenterande text

Fre       Skriva argumenterande text (inlämning på Unikum) Betygsamtal

v 12

Mån    Studiedag

Fre      Skriva argumenterande text (inlämning på Unikum) 

 

Uppgifter

  • Sv2 Argumenterande text om mod hjältar

  • Sv2 En riddares historia

  • Sv2 Filmen Troja

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
    Sve  -

Matriser

Sve
Troja och Iliaden

E
C
A
Innehåll
Du har svarat på alla frågorna på ett tillfredsställande sätt
Du har svarat väl på alla frågor och du drar slutsatser kring skillnaden mellan Iliaden och filmen.
Du har svarat mycket väl på alla frågor och du drar välutvecklade slutsatser.

Sve
Argumenterande text om mod

E
C
A
Innehåll och källor
Du kan formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för din tes. När du utgår från källor kan du med viss säkerhet sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en argumenterande text. Du kan delvis tillämpa regler för citat- och referatteknik, d.v.s. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för din tes. Du har motargument som du bemöter. När du utgår från källor kan du med viss säkerhet sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en argumenterande text som ger nya perspektiv på det du läst.. Du resonerar och drar slutsatser utifrån ditt resonemang. Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, d.v.s. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för din tes. Du kan på ett relevant sätt bemöta motargument. När du utgår från källor kan du med viss säkerhet sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en argumenterande text som innehåller exempel och nya, vidgade perspektiv på det du läst. Du resonerar och drar välgrundade slutsatser utifrån ditt resonemang.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, d.v.s. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och begriplig. Dispositionen är tydligt urskiljbar, d.v.s. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är indelad i stycken. Texten är väldisponerad, d.v.s. att textens delar är lagom långa i förhållandet till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande och begriplig. Dispositionen är tydligt urskiljbar, d.v.s. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är indelad i stycken.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. att du i huvudsak följer regler för t.ex. stavning, menings¬byggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, d.v.s. att du varierar exempelvis ordval och meningslängd och du använder språket på ett medvetet sätt. Du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. att du följer regler för t.ex. stavning, menings-byggnad och interpunktion. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar, d.v.s. att du varierar exempelvis ordval och meningslängd och du använder språket på ett medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer väl skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. att du helt följer regler för t.ex. stavning, menings-byggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart och varierat samt innehåller goda formuleringar, d.v.s. att du varierar exempelvis ordval och meningslängd och du använder språket på ett medvetet sätt. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som effektivt för fram ditt budskap.

Sve
En riddares historia

E
C
A
Innehåll och källor
Du har gjort karaktärsanalyser samt svarat på alla frågorna på ett tillfredsställande sätt
Du har gjort välutvecklade karaktärsanalyser samt svarat väl på alla frågor och du visar att du kan dra slutsatser kring det du sett.
Du har gjort välutvecklade och insiktsfulla karaktärsanalyser. Du har även svarat utförligt på alla frågor och du drar välutvecklade slutsatser kring det du sett.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: