Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konst i skokartong

Skapad 2019-03-21 13:04 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Bild
Du ska jobba med förgrund, mellangrund och bakgrund genom att skapa ett rum i en skokartong utifrån ett känt konstverk. Välj ett konstverk du vill jobba med. Målet är att du ska återskapa den miljön konstverket är målat i, i skokartongen. Syfte är att träna på problemlösning, idéutveckling, materialkunskap, ord och begrepp mm.

Innehåll

Syfte med den här uppgiften är att träna på problemlösning, idéutveckling, materialkunskap, ord och begrepp mm. 

Du kommer att arbeta med olika tekniker och material. Utgångspunkt finns i konstens sju grunder och bildanalys.

Du kommer att utvärdera ditt arbete fortlöpande.

När arbetet är klart ska du med hjälp av matrisen beskriva din egen insats.

Uppgifter

  • Konst i skokartong

Matriser

Bl
Bild

F
E
C
A
Skapa och kommunicera med bild
Du skapar enkla bilder men budskapet i bilderna går inte riktigt fram.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.Bilderna kan behöva litenförklaring.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt så många förstår.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt så många förstår.
Tekniker, verktyg och material
Visar ovana att hantera material och tekniker och måste träna mer.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder. Bör träna lite mer.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Du behöver mycket hjälp med att sätta ihop bilder och göra placeringar på bildytan.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer med bilder
Provar sällan nya sätt att skapa med färg, form, komposition eller material.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Arbetsprocessen
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång med uppgiften.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Redovisning
Du är aldrig eller sällan med på redovisningar och när du är det har du inte anpassat dig till situationen
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion/självskattning
Har svårt att berätta om vad du har gjort utan hjälp.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Föra resonemang
Kan göra enkla beskrivningar av bilder från förr och nu och från olika kulturer, men behöver hjälp och stöttning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: