👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande Kemi

Skapad 2019-03-21 13:09 i Slättaskolan Falun
Grundläggande kunskaper i kemi åk 6.
Grundskola 6 Kemi
Kemi handlar om ämnen vi har runt omkring oss, hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. Alla föremål är kemi, oavsett om de är tillverkade eller förekommer naturligt. Du är kemi. Kemi handlar om att beskriva ämnens olika egenskaper t. ex. lukt, färg, pH, kokpunkt, om ämnet leder ström och värme, vattenlöslighet m.m. Kemi handlar om vad som händer när ämnen blandas och reagerar med varandra och bildar nya ämnen.

Innehåll

Grundläggande kemi

 

Grundläggande kemi

 

Du ska kunna följande:

1.Vad atomer är för något.

2.Vad molekyler är för något.

3.Några grundämnen och deras kemiska tecken.

4.De tre formerna.

5.Luftens egenskaper.

6. pH

7.Fotosyntes.

8.Hur man genomför undersökningar.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar.

Läsa texter, svara på frågor.

Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Titta på film.

 

Bedömning:

Dina muntliga svar på frågor.

Ditt deltagande i diskussioner.

Hur bra du genomför och dokumenterar laborationer.

Ditt resultat på provet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6