Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturorienterade ämnen åk 3, Vt-19

Skapad 2019-03-21 13:47 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under höstterminen och vårterminen 18/19 kommer vi inom de Naturorienterande ämnena arbeta med naturen, vattnets faser, kroppen, kraft och rörelse samt material och ämnen i vår omgivning.

Innehåll

Arbetsområden

Materials utveckling 

Näringskedjor

Människokroppen (separat planering)

Luftens egenskaper

Materials egenskaper

Kraft och rörelse

Vattnets olika faser

Klassiificering

Arbetssätt

Vi studerar de olika arbetsområdena samt tittar på filmer i ämnet.

Vi går ut i naturen under våra utflykter för att öka våra kunskaper gällande sambandet mellan organismer i ekosystemet. 

Vi diskuterar om hur människokroppen fungerar. Vi tränar oss på att kunna namnge människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Vi integrerar bildämnet för att synliggöra och tydliggöra det arbetsområde vi arbetar med.

Vi diskuterar och går till parken för att se hur tyngdkraft och friktion kan upplevas

Mål för arbetsområden:

Människors användning och utveckling av olika material genom historien
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet 
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion
Vattnets olika former: fast, flytande och gas samt övergångarna mellan formerna
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras
Materials egenskaper och hur de sorteras, flyter eller sjunker
Tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion, balans och jämvikt

Bedömning:

Din förmåga och kunskap att kunna beskriva, berätta, dokumentera och experimentera om:

Enkla näringskedjor
Materials egenskaper
Människokroppen
Vattnets formerKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Matris Vattnets faser Matris för bedömning av arbetet "Vatten och dess egenskaper"

Du är på väg att nå förväntade kunskaper
------->
Du har förväntade kunskaper
Du ska ge exempel på egenskaper hos vatten t.ex. dess olika former och övergångar mellan dessa.
Du kan med stort stöd berätta om vattnets former, övergångar och andra egenskaper.
Du kan berätta om vattnets former, övergångar och andra egenskaper.
Du ska använda ord och begrepp som används i arbetet.
Du använder några ord och begrepp när du diskuterar.
Du använder ord och begrepp när du diskuterar.
Du ska kunna dokumentera ditt arbete.
Du kan med stort stöd dokumentera ditt arbete.
Du kan självständigt dokumentera ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: