Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3, Vt-19

Skapad 2019-03-21 14:00 i Björkåsskolan Grundskolor
Övergripande mål för årskurs 3 i ämnet idrott och hälsa kopplat till ämnesmatrisen.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Idrott åk 3

Innehåll

Syftet med idrott och hälsa

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att du ska utveckla allsidiga rörelsemönster och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv både inomhus och utomhus. Du ska också utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela ditt liv är också saker som du ska lära dig. 

 Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (inomhus, utomhus, på egen hand och tillsammans med andra)
 • Förstå vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa
 • Skapa kunskap om hur eleven kan få goda levnadsvanor

Centralt innehåll enligt Lgr11

Under vårterminen kommer vi att arbeta med de grovmotoriska grundformerna och deras sammansatta former med hjälp av olika lekar, redskapsövningar, redskapsbanor. Vi kommer även att dansa enkla danser och röra oss till musik på andra sätt. Vi ska även lära känna de olika redskapen som finns i idrottssalen (bollar, plintar, ringar och mattor.

Framåt våren pratar vi om allemansrätten och har idrott utomhus i olika miljöer, samt nyttjar planer i närområdet som passar för bland annat fotboll och basket.

Genomgående under hela terminen så pratar vi om hur kroppen fungerar, vilka kroppsdelar/muskler vi arbetar med, hur det känns att vara fysiskt aktiv och vad man ska tänka på när man är fysiskt aktiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, åk 3 Lgr 11 - Bedömningsmatris

På väg att nå förväntade kunskaper
Du har förväntade kunskaper
Musik och Rörelse
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan röra dig fritt och härma enkla rörelser till musik.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna, tex. springa, hoppa klättra, rulla, krypa i tex: redskapsbana och lekar.
Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Friluftsliv
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö och har kännedom och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Hälsa
 • Idh  1-3
Du har kännedom om olika rörelseaktiviteter.
Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (Tex. jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler).
Idrott och lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser till viss del av aktiviteten. Jag kan ta ansvar för mig själv vid olika lekar och spel
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Du kan hantera med- och motgångar. Du kan anpassa dina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: