👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd, IV

Skapad 2019-03-21 14:58 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Idrott och hälsa, IDO Hem- och konsumentkunskap, HEM Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
Klassrådet ger eleven möjlighet att påverka och säga vad de tycker.

Innehåll

På klassrådet lär vi  oss mötesramar, som ger oss möjlighet att påverka och säga vad vi tycker.

Vi har en ordförande och en sekreterare. Vi går laget runt, så alla får komma till tals. alla turas om att vara ordförande och sekreterare

Vi följer en anpassad dagordning och en anpassat protokoll som eleverna använder på mötet. Eleverna har en brevlåda de kan lägga önskningar, förslag på saker de vill göra/ändra på i skolan.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar.

Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Eleverna ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 

Vi vill påverka,-Det kan vi. Detta är en del av det svåra ordet Demokrati. 

Uppgifter

 • klassråd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.
  IDO
 • 2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
  INI
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet och samhället.
  HEM  -
 • De olika delarna i en budget, till exempel mat, fritid och sparande.
  HEM  -
 • Föreningsverksamheter inom friluftsliv och idrott.
  IDO  -
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.
  INI  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Grundläggande mönster i skrift, till exempel mellanrum och punkt.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -