Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 5

Skapad 2019-03-21 15:05 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Slöjd
Under läsåret arbetar vi med lappteknik (kudde), Jing-jangdjur och parallellt med detta olika garntekniker (virkning och stickning), på både på grund- och fördjupningsnivå, och därefter korsstygnsbroderi. I trä blir resultaten en tapetserad låda med lock, eventuellt bearbetad med reliefskärning, och en serveringsbricka. I metall gör vi en krok. Fokus ligger till viss del på färg, form och funktion. Aktuella händelser med anknytning till slöjdämnet tar vi fortlöpande upp till diskussion.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt och ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. (lgr 11)

Arbetssätt och undervisning

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. (lgr 11, kap 1 och 2)

Undervisningen kommer att innehålla:

- Några olika sammansättningsmetoder, dess för- och nackdelar. 

- Arbete i stickteknik och lära oss förstå de olika förutsättningarna för att arbeta i vävda eller stickade tyger.

- Muntliga genomgångar av olika textila material (naturfibrer men också en del om konstfibrer) där vi fokuserar på miljöperspektivet.

- Arbete i trä och metall med olika metoder och hur det utförs på ett säkert sätt.

- Samtal om hur färger, former och mönster påverkar ett föremåls estetiska uttryck.

- Diskussion och reflektion om aktuella händelser med anknytning till ämnet, exempelvis en tidningsartikel eller ett TV-reportage.

- Dokumentation i veckorapporten.

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sina kunskaper genom att:
- Genomföra arbeten i olika material.
- Välja och motivera valda arbetssätt och metoder.
- Använda lämpliga verktyg och redskap på ett säkert sätt.
- Delta i samtal om färg, form, funktion och miljö.
- Utvärdera sitt arbete skriftligt. Varje lektion är det forum där du visar vad du lär/lärt dig av de olika delarna i slöjdprocessen.
.

Tidsram

Arbetsområdena genomförs under läsåret.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande och efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: