👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 5

Skapad 2019-03-21 18:50 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska nu under några lektioner arbeta med den instruerande texttypen. Vi kommer att repetera hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

 

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmågor.

 

 

Bedömning:

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Kommer jobba

Språkmål:
Hur man skriver en instruerande text och vad skiljer texten från andra texter tex en argumenterande text. Kunna följa en instruktion som tex en recept eller instruktion till ett spel.

 

Begreppslista:
Instruktion, instruerande text

 

 

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Koppling till uppgiften
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Texten fungerar i huvudsak som en instruktion.
Texten fungerar väl som en instruktion.
Innehåll
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Innehållet är begripligt. De viktigaste leden i konstruktionen beskrivs.
Innehållet är relativt tydligt. De viktigaste leden i konstruktionen beskrivs med hjälp av detaljer.
Struktur
 • Sv  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
I huvudsak fungerande struktur. konstruktionens gång går att följa t ex. genom punktform.
Väl fungerande struktur. Alla led följer logiskt på varandra. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
språk
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt. God användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
skrivregler
 • Sv  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Viss säkerhet i stavning.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
kombinera text och bild
 • Sv  4-6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.