👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 8

Skapad 2019-03-22 10:04 i Söderskolan Falkenberg
I avsnittet algebra kommer ni lära er mer om uttryck, variabler, ekvationer och problemlösning.
Grundskola 8 Matematik
I avsnittet algebra kommer ni lära er mer om uttryck, variabler, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I avsnittet algebra kommer ni lära er mer om uttryck, variabler, ekvationer och problemlösning.

Innehåll:

 • Förenkla parentesuttryck

 • addera och subtrahera parenteser  

 • multiplicera in variabler i parenteser

 • lösa ekvationer med parentesuttryck

 • lösa ekvationer med x i båda leden

 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Viktiga begrepp:

 

 • uttryck

 • variabel

 • ekvation

 • obekant tal

 • led

 • balansmetod

 • parentes

Undervisning och arbetsformer

* Genomgångar

* Filmer på studie.se

* Eget arbete

* Arbete i grupp

Bedömning - vad och hur

 • Diskussioner under lektionstid
 • Diagnos
 • Eleverna får välja skriftligt eller muntligt prov v.14

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9