Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi samt syror och baser

Skapad 2019-03-22 12:59 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Kemi

Innehåll

 

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med

 • Kemisalen och dess säkerhetsregler
 • Namn på den utrustning vi använder i kemisalen
 • Känna igen farosymbolerna och veta varför dessa används
 • Vad som menas med grundämne, kemisk förening, atom och molekyl
 • Kemiska beteckningar på ett antal atomer och molekyler
 • Hur man hanterar en gasolbrännare
 • Rena ämnen och blandningar (lösning, slamning, emulsion, legering).
 • Separationsmetoder (sedimentering, filtrering, indunstning, destillering, kromatografi)
 • Vatten och vattenrening
 • Luft och luftföroreningar
 • Indikatorer
 • Syror och dess egenskaper
 • Baser och dess egenskaper
 • SIV-regeln
 • Neutrala lösningar
 • Försurning
 • Öva på att laborera metodiskt och säkert
 • Öva på att skriva en egen laborationsinstruktion
 • Öva på att dokumentera och dra slutsatser vid laborationer

 

Bedömning:

 • Skriftligt prov på området syror och baser
 • Genomförande av laborationer
 • Utvärderingsfrågor från laborationer och laborationsrapport
 • Egen laborationsinstruktion
 • Löpande i lektionsarbetet

 

Filmklipp:

Luft:

Vatten och vattnets faser:

Uppgifter

 • Laborationsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: