👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinteraktiviteter fritids

Skapad 2019-03-22 13:20 i Nygårdskolan Borlänge
Idrottslektioner/friluftsdag som ska uppmuntra till att prova på olika vinteraktiviteter.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under vinterperioden kommer du att få utveckla din rörelseförmåga att bl a genom att åka skridskor, skidor samt anpassa din klädsel och utrustning när du är ute. Du kommer att utveckla din balans, kroppskontroll, koordination, säkerhet och hänsyntagande och förmåga att samtala om egna upplevelser.

Innehåll

 

Syfte

Rörelse och hälsa ska syfta till att barnen utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisning ska barnen få möta många olika slags aktivteter.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla barn under hela sin vistelse på fritids, kontinuerligt delta i fysiska aktiviteter samt bidrar till att barnen utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.Genom undervisningen ska barnen utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Fritidsverksamheten ska även bidra till att barnen utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska efter att detta arbetsområde är avslutat kunna visa

   •  Att du har deltagit utifrån din egen förmåga i olika vinteraktiviteter.
   • Att du har förståelse för hur man kan anpassa sin klädsel och utrustning efter en aktivitet utomhus vintertid.

 

    

Arbetssätt

 Vi kommer under vinterperioden att åka skridskor och skidor i närmiljön. När vi arbetar med dessa aktiviteter kommer vi att leka lekar, prova på olika teknikbanor, spela bandy och vinterklassikern. Vi kommer under perioden att samtala om hur man anpassar sin klädsel och utrustning till olika aktiviteter vintertid. Vi kommer arbeta med "vinterklassikern" där barnen utmanar sig själva genom att uppnå ett visst antal varv vid skidåkning samt skridskoåkning. Barnens insatser belönas med diplom samt medaljer/beröm.

 

Bedömning

Hur barnen anpassar sina rörelser i de olika aktiviteterna (t ex balans, kroppskontroll och koordination). instruera, visa samt öva.

Hur barnen utför aktiviteterna med säkerhet och hänsyn för sig själv och andra.

Vi diskuterar säkerhet tillsammans med barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3