👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-03-22 14:47 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Språkligmedvetenhet

Innehåll

,Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod:våren-2019

Förskolans namn:Björkbergsförskola

Grupp:Elefanten

Barnens ålder:1-6

År och datum 190201

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Språkligmedvetenhet.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Se läroplansmålen nedan.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Intresse för samtal, bokläsning och skriftspråk.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Utifrån vardags samtal .

Samtal i lek.

Bokläsning.

Brevskrivning,intresse för ord och bokstäver.

Alla pedagoger är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentationsvägg
Verksamhetsplanering.
Unikum.

Månadsbrev.

Dokumentationsmallarna.

 

 

 

Planeringen upprättad av:

Kickan Mattson, Karin Svensson och Monica Nordin.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016