Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema teknik, tema människokroppen och tema motorik

Skapad 2019-03-22 15:14 i Medväga förskola Borlänge
Förskola
Vi utforskar olika tekniker med hjälp av olika material samt utforskar hur enkel teknik fungerar. Vi funderar kring hur kroppen fungerar samt utforskar motoriken.

Innehåll

Tema teknik, tema människokroppen och tema motorik

Nuläge

Vi har uppmärksammat att barngruppen är intresserade av lärplatta samt hur teknik fungerar, exempelvis hur man bygger en bil. Barngruppen har även visat intresse för människokroppen och är intresserade av att röra sig. 

Mål

Målet för tema teknik är att barnen ska få möjlighet att utforska olika tekniker. Målet för människokroppen är att barnen ska få möjlighet att få en insyn i hur kroppen fungerar. Målet med motorik är att barnen får möjlighet att utforska sin motorik i olika slags former. 

Syfte

Syftet med tema teknik är att barnen ska få möjlighet att testa olika tekniker för skapande genom bland annat lärplatta samt olika material. Syftet med tema människokroppen är att barngruppen ska få fundera kring hur kroppen fungerar. Vi kopplar samman tema människokroppen med tema motorik. Syftet med tema motorik är att utmana barnen i olika motoriska övningar. 

Genomförande 

TEKNIK v. 13

Måndag: Skapa QR-koder med lärplatta tillsammans med barngruppen i olika grupper.

Tisdag: Vi bygger torn med olika material, exempelvis kaplastavar.  

Onsdag: Vi gör händelsekedjor i tre olika grupper. 

Torsdag: Reflektion från veckan. 

 

MÄNNISKOKROPPEN v. 14

Tisdag: Rita av en kropp på ett stort papper. 

Onsdag: Vi målar olika organ i små grupper. 

Torsdag: Vi sätter fast organen på kroppen. Vi gör skelett och blodådror som vi fäster på kroppen som vi klippt ut. 

Fredag: Tittar på en film om kroppen (Evas sommarplåster)

 

MOTORIK: v. 15 och 16

Vi fortsätter med att ha gympa varje dag innan lunch. 

Onsdag: Vi arbetar med finmotoriken genom fingervirkning och pärlar. 

Torsdag: Hinderbana utomhus

Fredag: Vi delar gruppen och tar oss ut på cykeltur med trehjulingarna. 

 

Tisdag: Hinderbana utomhus. 

Onsdag eller torsdag: Vi går till skogen. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med lärplatta genom att ta bilder, filma samt i skrift. Vi dokumenterar i Unikum. 

Uppföljning 

Vi följer upp temat genom att titta på dokumentationen vi gjort tillsammans med barnen framför tv:n och på väggarna. Vi följer upp genom att diskutera med barnen om det som de har varit med om, i samlingar och i vardagssituationerna som vid lunch och så vidare. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: