Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkrypens värld - åk 2

Skapad 2019-03-23 15:12 i Noltorpsskolan Alingsås
Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra en jämförelse mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra. Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Vi ska under några veckor lära oss mer om insekter och småkryp. Du ska få kunskap om vad en insekt är och dess kännetecken.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra jämförelser mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra.  Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor. 

Konkreta mål:

Efter avslutat tema ska du kunna:

 • beskriva en insekts utseende, levnadsvillkor och egenskaper.
 • sortera insekter och andra ryggradslösa djur efter egenskaper. 
 • förklara en enkel näringskedja där en insekt ingår.
 • skriva enkla faktatexter med stöd av en tankekarta.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt beskriva en insekts utseende, levnadsvillkor och egenskaper.
 • sortera insekter och andra ryggradslösa djur efter egenskaper. 
 • förklara en enkel näringskedja där en insekt ingår.
 • skriva en enkel faktatext med stöd av en tankekarta.

Undervisning:

För att du ska kunna lära dig det här kommer vi att:

 • läsa faktatexter om insekter.
 • titta på faktafilmer.
 • berätta om och beskriva våra insekter i små grupper.
 • göra samarbetsövningar där vi sorterar och jämför olika ryggradslösa djur.
 • gå ut för att leta efter insekter och andra småkryp, som vi sorterar och kategoriserar efter olika egenskaper.
 • samtala om och göra egna näringskedjor där insekter ingår.

begrepp: ryggradslösa djur, ryggradsdjur, leddjur, insekter, huvud, mellankropp, bakkropp, antenner, kategorisera, utseende, föda, boplats, livscykel, näringskedja, växtätare, allätare, rovdjur, nedbrytare, spindeldjur,

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: