Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE Kristendomen och identitet

Skapad 2019-03-24 13:19 i Västerskolan 8-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människan har i alla tider försökt förstå och förklar sin plats på jorden. Religion ger för vissa människor dessa svar och har genom historien påverkat det samhälle vi har idag. I dag är det viktigt att skapa förståelse mellan människors olika livsåskådningar! Kristendomen är den religion som främst präglar det svenska samhället. Syftet med arbetsområdet är att få kunskap om kristendomen för att dels förstå religionens påverkan på samhället dels fundera kring hur den egna identiteten formas.

Innehåll

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att lära sig: 

VAD ska eleven lära sig?

 • kristendomens historia
 • kristendomens olika inriktningar
 • symboler, riter och urkunder i kristendomen
 • hur religionen påverkar identiteten 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: