Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi språkintro

Skapad 2019-03-24 18:54 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 9 Biologi
Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att förstå och kunna resonera kring samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

Mål

När du samtalar, diskuterar och skriver ska du kunna:

- skilja fakta från värderingar

- ta ställning och motivera dina ställningstaganden

- beskriva orsaker och konsekvenser

- använda biologins begrepp, modeller och teorier när du ger exempel och beskriver 

- beskriva ekologiska samband och ge exempel på energiflöden och kretslopp

- föra underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen

- visa på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Genomförande - hur vi arbetar för att nå målen

- Gemensamma genomgångar med PowerPoint som stöd

- Läsa text eller lyssna på text

- Arbete med bilder 

- Filmklipp

- Studiebesök

- Laborationer

 

Det som bedöms är...

...din förmåga att:

- kunna samtala om och kunna diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. 

- kunna skilja fakta från värderingar.

- kunna söka naturvetenskaplig information genom olika källor.

- Kunna genomföra undersökningar, dokumentera dem, dra slutsatser av resultaten och använda utrustningen på ett säkert sätt.

- Visa dina kunskaper om ekologiska begrepp, modeller och teorier såsom: ekosystem, population,energiflöden och kretslopp.

- Kunna beskriva några naturvetenskapliga upptäckter av betydelse för människan.

 

Matriser

Bi
Kolets kretslopp

Varför tar inte koldioxiden slut i naturen?

Ännu inte godkänd
Lägre
Högre
Beskriva och ge exempel
Eleven ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

Bi
Miljöproblem

Ännu inte nått målen
lägre
Högre
Använda information
Eleven använder information för att skapa texter med anpassning till syfte och målgrupp.
...i huvudsak fungerande... ...enkla texter... ...viss anpassning...
...relativt väl fungerande... ...utvecklade texter... ...relativt god anpassning...
...väl fungerande... ...välutvecklade texter... ...god anpassning...
Använda begrepp
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att använda begrepp, modeller och teorier.
...grundläggande kunskaper... ...ge exempel och beskriva... ...viss användning...
...goda kunskaper... ...förklara och visa på samband... ...relativt god användning...
...mycket goda kunskaper... ...förklara och visa på samband...samt generella drag... ... god användning...
Resonemang
Eleven för underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
...enkla och till viss del underbyggda...
...utvecklade och relativt väl underbyggda...
...välutvecklade och väl underbyggda...
Resonemang
Eleven visar på åtgärder som kan bidra till till en ekologisk hållbar utveckling.
...visar på några åtgärder...
...visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder...
...visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: